j2 Global, Inc. en j2 Global Ireland Ltd. en Je Global (Netherlands) BV (hierna: ‘j2 Global’ of ‘we/wij’) streven ernaar om betrouwbare relaties met hun gebruikers op te bouwen, die zijn gebaseerd op respect voor persoonlijke identiteit en informatie, door eerlijke manieren van informatieverzameling en -verwerking te bevorderen. Deze privacyverklaring ziet toe op alle websites die in het bezit zijn van en worden onderhouden door j2 Global (met uitzondering van eFax Corporate websites en j2 Global bedrijfswebsites, die hun eigen Privacybeleid hebben) (hierna: de ‘Websites’). Voor zover er sprake is van enige tegenstrijdigheid tussen de bepalingen van dit Privacybeleid en de bepalingen van de KeepItSafe-klantovereenkomst, zullen de bepalingen van de KeepItSafe-klantovereenkomst prevaleren.

j2 Global is deelnemer aan het Safe Harbor-programma dat door het Amerikaanse ministerie van Handel en de EU is ontwikkeld. Meer informatie over het Safe Harbor-programma volgt hierna.

Als gebruiker van onze diensten en van onze Websites bevestigt u dat u dit Privacybeleid hebt gelezen en begrijpt en dat u instemt met de manier waarop wij persoonlijke informatie over u verzamelen, opslaan en verwerken, zoals uiteengezet in dit Privacybeleid.

Omdat j2 Global haar zorg voor de privacy van de gebruikers wilt aantonen, maken we het volgende bekend:

 1. Welke persoonlijk identificeerbare informatie j2 Global verzamelt.
 2. Hoe j2 Global de informatie gebruikt.
 3. Hoe er cookies en andere technologieën worden gebruikt op onze Websites.
 4. Met wie j2 Global gebruikersinformatie kan delen.
 5. Welke keuzes er zijn voor gebruikers met betrekking tot verzameling, gebruik en distributie van de informatie.
 6. Wat voor soorten beveiligingsprocedures er zijn om het verlies, het misbruik of de wijziging van deze informatie te voorkomen voor zover deze informatie onder het beheer van j2 Global staat.
 7. Hoe gebruikers eventuele onjuistheden in de informatie kunnen corrigeren.

Verzameling en Gebruik van Informatie

Informatieverzameling
j2 Global is de enige eigenaar van de op haar Websites verzamelde informatie met dien verstande dat, in het geval van KeepItSafe-diensten, de verzamelde informatie versleutelde gegevens kan bevatten zoals opgenomen in de Beschermde Gegevens (‘Protected Data’, zoals gedefinieerd in de KeepItSafe-klantovereenkomst) en j2 Global niet de eigenaar is van Beschermde Gegevens opgenomen in dergelijke verzamelde informatie. j2 Global verzamelt informatie van haar gebruikers op verschillende punten op haar Websites, zowel rechtstreeks van de gebruiker en door middel van cookies, logfiles en clear gifs.

Registratie
Om op enig niveau gebruik te kunnen maken van j2 Global-diensten moet een gebruiker eerst het registratieformulier invullen. Bij een registratie moet een gebruiker aan j2 Global contactgegevens geven (zoals naam en e-mailadres), alsook een unieke ‘identifier’ (identificatiemiddel). We gebruiken deze gegevens om de gebruiker te informeren over diensten op onze Websites waarvoor de gebruiker interesse heeft getoond. Het staat een betalende klant vrij om al dan niet demografische informatie te verschaffen (zoals inkomensniveau en geslacht), maar dit wordt wel aangemoedigd omdat we daarmee een meer persoonlijke, op maat gesneden ervaring op onze Websites kunnen bieden. Van gebruikers die zich inschrijven voor een gratis j2 Global-dienst, kan gevraagd worden dat ze algemene demografische informatie, zoals geslacht en beroep, geven.

Cookie Policy
Een cookie is een bestand met gegevens dat op de computer van de gebruiker wordt opgeslagen en verbonden is aan informatie over de gebruiker. Gebruik van een cookie is op geen enkele wijze gekoppeld aan persoonlijk identificeerbare informatie terwijl u zich op onze Websites begeeft. Door onze Websites te gebruiken en daarop te navigeren stemt u in met het gebruik door ons en derden van cookies en andere technologieën in overeenstemming met ons Cookie-beleid en Privacybeleid. We kunnen zowel sessie-ID cookies als permanente cookies gebruiken. Bij een sessie-ID cookie houdt de cookie simpelweg op te bestaan zodra de gebruiker de browser sluit. Een permanente cookie is een klein tekstbestand dat voor een langere periode op de harde schijf van de gebruiker wordt opgeslagen. Permanente cookies kunnen worden verwijderd door de instructies in de help-functie van de internetbrowser op te volgen.

Door het plaatsen van een cookie op een van onze Websites hoeven gebruikers niet meer dan één keer met een wachtwoord in te loggen, waardoor ze tijd besparen terwijl ze onze Website bezoeken. Als gebruikers de cookie weigeren, kunnen ze nog steeds gebruikmaken van onze Website. Het enige nadeel is dat de gebruiker op sommige delen van onze Website beperkt zal worden. Permanente cookies stellen ons in staat om de interesses van onze gebruikers bij te houden en de website daarop in te stellen zodat de gebruikerservaring op onze Website wordt verbeterd. Zie de paragraaf ‘Profiel’ hierna.

Sommige van onze zakenpartners kunnen cookies gebruiken op onze Websites (bijvoorbeeld adverteerders). We hebben echter geen toegang tot of controle over deze cookies zodra we hun toestemming hebben gegeven voor het plaatsen van cookies ten behoeve van reclamedoeleinden. Dit Cookie-beleid ziet uitsluitend toe op het gebruik van cookies door de Websites van j2 Global en niet op het gebruik van cookies door eventuele adverteerders.

Logfiles
Zoals de meeste websites gebruiken onze servers logfiles (logbestanden) om trends te analyseren, de website te beheren en de bewegingen van de gebruikers op totaalniveau te volgen en algemene demografische informatie te verzamelen voor totaalgebruik. IP-adressen e.d. worden niet aan persoonlijk identificeerbare informatie gekoppeld.

Clear Gifs
Clear gifs zijn kleine grafische weergaven met een unieke identifier, functioneel vergelijkbaar met cookies, en we kunnen ze gebruiken om de online bewegingen van onze gebruikers te volgen. Clear gifs zijn onzichtbaar op de pagina en veel kleiner dan cookies, ongeveer zo groot als de punt aan het einde van deze zin. Clear gifs zijn niet gebonden aan persoonlijk identificeerbare informatie van gebruikers. We kunnen ook clear gifs gebruiken in onze html-gebaseerde e-mails zodat we weten welke e-mails zijn geopend door de ontvangers. Dit stelt ons in staat om de effectiviteit van bepaalde communicatie-uitingen en van onze marketingcampagnes op waarde te schatten. Als gebruikers deze e-mails niet wensen te ontvangen, wordt verwezen naar de paragraaf Afmelden.

Profile
We kunnen informatie die we verzamelen via cookies, logfiles en derden opslaan en zodoende een profiel van onze gebruikers samenstellen. Een profiel is opgeslagen informatie die we bewaren over individuele gebruikers met gegevens over hun kijkvoorkeuren. Dientengevolge kan verzamelde informatie gebonden zijn aan de gebruikers persoonlijk identificeerbare informatie teneinde aanbiedingen te kunnen doen en de content van de Website voor de gebruiker te verbeteren. Dit profiel kan worden gebruikt om een bezoek van een gebruiker aan onze Websites te personaliseren en relevante marketingacties op hem te richten. We delen persoonlijk identificeerbare elementen van uw profiel niet met andere derden. Uw profiel wordt alleen in geaggregeerde vorm gedeeld.

Informatiegebruik
De informatie wordt op de volgende manieren gebruikt:

 1. Levering van Diensten. Gebruikt om uw account in te stellen, de Diensten en Klantenondersteuning te leveren, en om met u te communiceren aangaande andere aan de account gerelateerde kwesties.
 2. E-mailcorrespondentie. Gebruikt om kwesties en vragen van allerlei aard ter sprake te brengen en daarop te reageren. Tevens gebruikt om informatie over j2 Global, onze producten en diensten te verspreiden en om advertenties van onze advertentiepartners betreffende hun producten en diensten onder de aandacht te brengen.
 3. Zoals uiteengezet in de paragraaf van dit Privacybeleid genaamd ‘Delen’.
 4. Om te voldoen aan de wettelijke voorschriften of om een aan j2 Global betekende dagvaarding na te leven.
 5. Om de rechten of eigendommen van j2 Global te beschermen en verdedigen.
 6. Om onder dringende omstandigheden te handelen ter bescherming van de persoonlijke veiligheid van haar gebruikers of het publiek.

Advertenties van derden
De advertenties die op onze Websites verschijnen worden door externe advertentiepartners tot onze gebruikers gericht. Informatie over bezoeken van gebruikers aan onze Websites en andere websites, zoals het aantal keren dat zij een advertentie hebben bekeken (maar niet gebruikersnaam, adres of andere persoonlijke informatie), kan worden gebruikt om advertenties te richten op gebruikers van onze Websites. Externe advertentiepartners hebben geen toegang tot persoonlijk identificeerbare informatie. Daarnaast kunnen sommige externe adverteerders advertenties over j2 Global-diensten tonen op andere websites. Als uw meer informatie wenst over het ontvangen van onze advertenties op andere websites of hiervan wenst te worden uitgezonderd, ga dan naar http://www.networkadvertising.org/optout_nonppii.asp.

Privacy van kinderen
We verzamelen niet bewust persoonlijke informatie van kinderen jonger dan 13 jaar. Als we erachter komen dat we persoonlijke informatie hebben over een kind jonger dan 13 jaar, zullen we die informatie uit onze systemen verwijderen. Voor tips over het beschermen van de privacy van kinderen op het internet, zie de website van FTC.

Opnemen van telefoongesprekken
We nemen al onze (ingaande en uitgaande) telefoongesprekken met gebruikers op ten behoeve van training, verbetering van diensten, fraudepreventie en om de juistheid van aan ons doorgegeven instructies te verzekeren. Alle telefoongespreksopnames zullen ons eigendom zijn.

Communicatie-uitingen van de Website

Speciale aanbiedingen en updates
We sturen alle nieuwe klanten een welkomst-e-mail om telefoonnummer en autorisatiegegevens te controleren. Bestaande gebruikers zullen af en toe e-mails ontvangen met informatie over ons, updates over nieuwe features van de diensten, tips voor het gebruik van de diensten, informatie over diensten van derden die mogelijk interessant zijn voor onze leden, en vragen over ledentevredenheid. Betalende j2 Global gebruikers kunnen zich afmelden voor dergelijke mededelingen. Niet-betalende j2 Global gebruikers kunnen de dienst te allen tijde annuleren en ook worden afgemeld voor dergelijke mededelingen. Zie hiervoor de paragrafen over Keuze en Afmelden.

Dienstmededelingen
In zeldzame gevallen is het nodig om strikt dienst-gerelateerde mededelingen te verzenden. Zo kunnen we gebruikers een e-mail sturen als onze dienst wegens onderhoud tijdelijk buiten gebruik is. In het algemeen kunnen gebruikers zich voor deze berichten niet afmelden, hoewel ze wel hun account kunnen deactiveren. Deze berichten hebben echter geen promotiedoel.

Klantenservice
We communiceren regelmatig met gebruikers om de verzochte diensten te leveren en over kwesties in verband met hun accounts. We reageren via e-mail of telefonisch, overeenkomstig de wensen van de gebruikers.

Delen
We delen de informatie die we van gebruikers hebben verkregen op onze Websites niet, behalve in de gevallen als specifiek uiteengezet in dit Privacybeleid.

Disclaimer
Hoewel we al het mogelijke doen om de privacy van gebruikers in stand te houden, is het mogelijk dat we persoonlijke informatie bekend moeten maken wanneer dat wettelijk vereist wordt of als we te goeder trouw menen dat een dergelijke bekendmaking noodzakelijk is om te voldoen aan de vereisten van een lopende juridische procedure, een gerechtelijk bevel of een aan onze Website betekende dagvaarding, of om illegale activiteiten te onderzoeken of te voorkomen dan wel daarop maatregelen te nemen. We kunnen bijvoorbeeld persoonlijke informatie bekend maken aan de rechtshandhavingsinstanties, andere overheidsambtenaren of derden naar aanleiding van strafrechtelijke of civielrechtelijke dagvaardingen. Soms komen deze verzoeken van onze externe leveranciers van internet-, telecommunicatie- en collocatiediensten wereldwijd, die het netwerk leveren dat wij nodig hebben om onze diensten te leveren. Om de integriteit van ons netwerk te handhaven, werken we vaak mee aan verzoeken van deze externe leveranciers en/of verzoeken van de rechtshandhavingsinstanties of andere overheidsambtenaren gericht op deze leveranciers.

Beleid civielrechtelijke dagvaarding
j2 Global geeft geen persoonlijk identificerende informatie vrij over onze klanten behalve in een beperkt aantal gevallen in verband met wetgeving, beveiliging of veiligheid. Om klanteninformatie op te vragen bij j2 Global in een civielrechtelijke zaak moet u een geldig(e) dagvaarding, gerechtelijk bevel of huiszoekingsbevel betekenen aan j2 Global en instemmen met de hierna vermelde compensatievoorwaarden van j2 Global. Alle civielrechtelijke dagvaardingen moeten geadresseerd worden aan:

j2 Global, Inc.
Subpoena Department
6922 Hollywood Boulevad
5th Floor
Los Angeles, CA 90028
Fax: 1-310-943-2400

of:

j2 Global Ireland Limited / J2 Global Netherlands BV
Legal Department
Unit 3, Woodford Business Park
Santry, Dublin 17
Ireland
Fax: +353 1 684 3000

Bij ontvangst van een geldige dagvaarding is het beleid van j2 Global om de abonnee wiens informatie wordt opgevraagd, hiervan in kennis te stellen. In niet-spoedeisende omstandigheden zal j2 Global in het algemeen de in de dagvaarding opgeëiste identiteitsinformatie van de abonnee niet eerder verschaffen dan ongeveer twee weken na ontvangst van de dagvaarding, tenzij een formeel bezwaar wordt ingediend door de klant of wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

j2 Global brengt $90,00 per uur in rekening voor onderzoek (plus aanvullende vergoedingen als getuigenis of een schriftelijke getuigenverklaring wordt vereist), $0,25 per pagina, en $22,00 om te reageren via koeriersdienst (of vergelijkbare bedragen in de lokale valuta). We zullen de persoon of entiteit die de dagvaarding indient na ontvangst een factuur sturen en deze dient de betaling binnen 15 dagen na de datum van ontvangst van onze factuur te voldoen. Cheques dienen te worden gesteld op naam van respectievelijk j2 Global, Inc. of j2 Global Ireland Ltd.

Het is beleid van j2 Global om alleen informatie vrij te geven die voldoende is om onze klant te identificeren, wanneer de partij die om de informatie verzoekt, een juridische procedure is gestart waarbij onze klant betrokken is bij een rechtens kenbare ongepastheid of misstand en kan aantonen dat de gevraagde informatie van wezenlijk belang is voor de relevante kwesties in de onderliggende zaak. j2 Global verzoekt om een afschrift van de klacht en alle ondersteunende documentatie om aan te geven hoe de accountinformatie van de klant in verband staat met de aanhangige procesvoering. NB: j2 Global behoudt zich het recht voor om naar eigen oordeel de toepasselijkheid van dit beleid op een bepaald verzoek te bepalen. Bovendien brengt dit beleid geen enkele afdwingbare wettelijke rechten tot stand, hetzij voor onze klanten of voor verzoekende partijen.

Geaggregeerde informatie (niet-persoonlijk identificeerbaar)

We delen op totaalniveau verzamelde demografische informatie met onze partners en adverteerders. Deze is niet gekoppeld aan enige persoonlijk identificeerbare informatie.

Derden-intermediairs
We gebruiken een extern betalingsverwerkingsbedrijf voor het factureren van goederen en diensten aan gebruikers. Daarnaast kunnen we derden gebruiken voor het hosten van bepaalde delen van onze Websites en om aan bepaalde verzoeken om informatie van onze gebruikers te voldoen. Persoonlijk identificeerbare informatie wordt niet door deze bedrijven bewaard, gedeeld, opgeslagen of gebruikt voor secundaire doelen.

Bedrijfswijzigingen
In het geval dat j2 Global een bedrijfswijziging ondergaat, zoals een fusie, overname of verkoop van haar gehele bezit of een deel daarvan, zullen we hiervan kennis geven aan de gebruikers voordat hun persoonlijke informatie wordt overgedragen of onder een ander privacybeleid gaat vallen.

Keuze/Afmelden
Gebruikers krijgen de mogelijkheid om ervoor te kiezen dat hun informatie niet zal worden gebruikt voor doelen die niet direct in verband staan met onze Websites op het moment dat we om informatie vragen. Onze registratieformulieren hebben een ‘aanmeld’-mechanisme van YesMail, waarbij gebruikers ervoor kunnen kiezen om acties conform hun bepaalde interesses te ontvangen. Gebruikers moeten er proactief voor kiezen om deze acties te ontvangen.

j2 Global stuurt haar gebruikers ook basisinformatie over speciale acties en partnerdiensten waarvan wij denken dat deze mogelijk relevant zijn voor de gebruiker. Gebruikers van de gratis j2 Global-dienst worden automatisch aangemeld en worden geacht in te stemmen met het ontvangen van deze informatie. Deze materialen worden gemonitord door j2 Global ten aanzien van content en regelmatigheid teneinde de wensen van onze niet-betalende gebruikers te respecteren. Niet-betalende gebruikers van j2 Global-diensten kunnen ervoor kiezen om deze promotionele materialen niet te ontvangen door hetzij op te schalen naar een betaalde dienst of door hun accounts te annuleren.

Betalende j2 Global-gebruikers die geen promotionele berichten wensen te ontvangen, kunnen zich afmelden voor het ontvangen van deze berichten door te klikken op de 'afmelden'-link die onder aan elke promotionele boodschap vermeld staat.

Gebruikers van onze Websites worden altijd op de hoogte gesteld wanneer hun gegevens worden verzameld door externe partijen. We doen dit opdat onze gebruikers welbewust kunnen kiezen of ze al dan niet moeten doorgaan met diensten waarvoor een externe partij nodig is.

Links
Links De Websites van j2 Global bevatten links naar andere websites. Wees er alstublieft op bedacht dat j2 Global niet verantwoordelijk is voor de privacypraktijken van dergelijke andere websites. We moedigen onze gebruikers aan om hierop bedacht te zijn wanneer ze onze Websites verlaten en om de privacyverklaringen van elke website die persoonlijk identificeerbare informatie verzamelt, te lezen. Dit Privacybeleid is alleen van toepassing op informatie die door j2 Global is verzameld via haar Websites. j2 Global heeft advertentie- en gelieerde relaties met tientallen derden-websites die geïnteresseerde partijen naar onze Websites leiden. De informatie die op deze websites wordt verzameld valt niet onder de reikwijdte van dit beleid. j2 Global heeft ‘Co-Brand’-relaties (samenwerkingsrelaties met andere merken) met een aantal websites. Een website is een Co-Brand van j2 Global als hij onder een andere merknaam j2 Global-technologie of -diensten aanbiedt aan zijn gebruikers. De Co-Brand-websites zullen hun eigen website-specifieke privacybeleid hebben en de gebruiker dient dit zorgvuldig te lezen voordat hij zich registreert.

Enquêtes
Periodiek wordt op onze website via enquêtes informatie gevraagd van gebruikers. Deelname aan deze enquêtes is volledig vrijwillig en de gebruiker heeft dus de keuze om deze informatie al dan niet bekend te maken. De verzochte informatie omvat doorgaans contactgegevens (zoals naam en adres) en demografische informatie (zoals een postcode). Enquêtegegevens zullen worden gebruikt voor het monitoren of verbeteren van het gebruik van en de tevredenheid over de diensten van j2 Global. Persoonlijk identificeerbare informatie van gebruikers wordt niet gedeeld met derden, tenzij we hiervan voorafgaand kennis geven alsmede de keuze om zich hiervoor af te melden bieden. Hoewel we gebruik kunnen maken van een intermediair voor het uitvoeren van deze enquêtes, kan deze de persoonlijk identificeerbare informatie van klanten niet gebruiken voor secundaire doeleinden.

Vertel-een-vriend
Als een gebruiker ervoor kiest om gebruik te maken van onze verwijzingsdienst om een vriend over onze diensten te informeren, vragen we hem om de naam en het e-mailadres van de vriend. j2 Global zal de vriend automatisch een eenmalige e-mail sturen met de uitnodiging om de Websites van j2 Global te bezoeken. j2 Global slaat deze informatie uitsluitend op om deze eenmalige e-mail te sturen en het succes van ons verwijzingsprogramma na te gaan.

Beveiliging
j2 Global neemt elke redelijke voorzorgsmaatregel om de informatie van haar gebruikers te beschermen. Wanneer gebruikers gevoelige informatie via de Websites van j2 Global indienen, wordt hun informatie zowel online als offline beschermd. Alle Beschermde Gegevens (zoals omschreven in de KeepItSafe-klantovereenkomst) die krachtens de voorwaarden van de KeepItSafe-klantovereenkomst worden verstuurd, zijn versleuteld. In het geval dat de KeepItSafe-klantovereenkomst wordt beëindigd, zullen alle versleutelde gegevens zorgvuldig worden vernietigd overeenkomstig de voorwaarden van deze Overeenkomst.

Wanneer onze registratie-/bestelformulieren aan gebruikers vragen om gevoelige informatie in te vullen (zoals een creditcardnummer), wordt deze informatie versleuteld en beschermd met de beste encryptiesoftware die er in de sector bestaat: SSL.

Behalve dat we SSL-encryptie gebruiken om gevoelige informatie online te beschermen, passen we ook beveiligingsmaatregelen toe om gebruikersinformatie offline te beschermen. Alle informatie van onze gebruikers, niet alleen de hiervoor genoemde gevoelige informatie, is in onze kantoren onder beperkingen toegankelijk. Alleen medewerkers die de informatie nodig hebben voor de uitvoering van een specifieke taak (bijvoorbeeld onze medewerkers facturatie of een vertegenwoordiger van de klantenservice) krijgen toegang tot persoonlijk identificeerbare informatie. Ten slotte bevinden de servers die persoonlijk identificeerbare informatie opslaan, zich in een beveiligde omgeving.

Informatie aanvullen
Het is noodzakelijk voor ons om de informatie die we ontvangen aan te vullen met informatie die we ontvangen van derden om de verplichtingen van j2 Global jegens gebruikers naar behoren te vervullen. j2 Global verifieert het factuuradres op alle creditcardtransacties en kan kredietrapporten verkrijgen voor sommige zakelijke klanten. De informatie die van deze derden wordt verkregen, wordt bewaard op een wijze die in overeenstemming is met het Privacybeleid van j2 Global.

Persoonlijke informatie inzien/corrigeren/actualiseren/verwijderen
j2 Global spant zich te goeder trouw in om gebruikers inzage te verschaffen in hun persoonlijke informatie en om deze informatie te corrigeren als die onjuist is of om deze informatie op verzoek van de gebruiker te verwijderen als die niet anderszins op grond van een wettelijk voorschrift moet worden bewaard. Gebruikers dienen zichzelf en de informatie waarop het verzoek tot inzage, correctie of verwijdering betrekking heeft, te identificeren, voordat we dergelijke verzoeken in behandeling nemen. Dit kan meestal worden gedaan op de profielpagina van de j2 Global-dienst waarvan de gebruiker gebruikmaakt of door contact op te nemen met medewerkers van onze klantenservice. Indien u vragen heeft met betrekking tot uw persoonlijke informatie die door j2 Global in overeenstemming met dit Privacybeleid wordt bewaard, neem dan contact met ons op via legalcompliance@j2global.com.

Kennisgeving van wijzigingen
Indien we besluiten om ons Privacybeleid te wijzigen, zullen we deze wijzigingen plaatsen in dit Privacybeleid en op andere plekken die we geschikt achten, zodat onze gebruikers altijd op de hoogte zijn van welke informatie wij verzamelen, hoe we deze gebruiken en onder welke omstandigheden, voor zover toepasselijk, wij deze openbaren. We zullen de informatie gebruiken in overeenstemming met het privacybeleid zoals dat geldt op het moment dat de informatie wordt verzameld.

Indien we echter persoonlijk identificeerbare informatie van gebruikers gaan gebruiken op een wijze die verschilt van de wijze zoals vastgelegd op het moment van verzameling, dan zullen we gebruikers hiervan via e-mail kennis geven. Gebruikers zullen de keuze hebben of we hun informatie al dan niet op deze andere wijze gebruiken. Echter, als gebruikers ervoor gekozen hebben om alle communicatie met j2 Global te staken of hun account hebben verwijderd/gedeactiveerd, dan zal er geen contact met hen worden opgenomen en zal hun persoonlijke informatie niet worden gebruikt op deze nieuwe wijze. Daarnaast zullen we, als we wezenlijke wijzigingen aanbrengen in onze privacypraktijken die niet van invloed zijn op reeds opgeslagen gebruikersinformatie in onze database, een prominente mededeling plaatsen op onze Website waarin gebruikers in kennis worden gesteld van de wijziging. In sommige gevallen waarbij we een mededeling plaatsen, zullen we ook gebruikers e-mailen die ervoor gekozen hebben berichten van ons te ontvangen, en hen hierbij informeren over de wijzigingen in onze privacypraktijken.

Safe Harbor

We hebben schriftelijk verklaard dat we ons houden aan de Safe Harbor Privacy Principes die zijn overeengekomen door de VS en de EU. Voor meer informatie over Safe Harbor en om onze certificering te bekijken, ga naar de Safe Harbor-website van het Amerikaanse ministerie van Handel http://www.export.gov/safeharbor/. In het geval dat een geschil voortvloeiend uit of in verband met dit beleid niet wordt opgelost door de partijen, dan zullen de partijen te goeder trouw trachten om dit geschil op te lossen door middel van niet-bindende bemiddeling in overeenstemming met de Amerikaanse Arbitration Association Commercial Mediation Rules (commerciële arbitrageregels van de Amerikaanse arbitragevereniging). Er kan geen procesvoering worden gestart voor de oplossing van dit geschil totdat de partijen te goeder trouw hebben getracht het geschil op te lossen door een dergelijke bemiddeling in overeenstemming met voornoemde regels en beide partijen te goeder trouw hebben geconcludeerd dat minnelijke oplossing via voortgaande bemiddeling van de zaak niet waarschijnlijk lijkt. De partijen bij de bemiddeling zullen de kosten hiervan gelijkelijk dragen. Een eventuele door bemiddeling bereikte schikking zal schriftelijk worden vastgelegd, ondertekend door de partijen, en voor hen verbindend zijn.

Bewaring van Gegevens

De periode gedurende welke we informatie bewaren varieert naar gelang het doel waarvoor de informatie wordt gebruikt. In sommige gevallen zijn er wettelijke vereisten om gegevens voor een minimumperiode te bewaren. Tenzij er een specifiek wettelijk vereiste is voor ons om de informatie te bewaren, zullen we deze niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens werden verzameld of waarvoor ze verder verwerkt moeten worden.